Koostame teeprojekte ja erinevaid teede projekteerimisega seotud osasid väga erinevatele tellijatele. Meie klientideks on nii Transpordiamet (endine Maanteeamet), kohalikud omavalitsused kui ka erinevad tee-ehitusettevõtted ja kinnisvaraarendajad. Samuti teeme koostööd teiste teede projekteerimisettevõtete ning arhitektuuribüroodega.

Mõned nopped meie koostatud või osalusega projektidest, mis aja jooksul tehtud on.

Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ tellimusel Tallinna ringtee Väo lõigu tehnilise projekti teedeehitusliku osa koostamine koos sinna juurde kuuluvate liiklussõlmede, rampide ja kogujateede lahendamisega.

Allikas: Rait Kallus

Saarde tuulepagi kolme tuulikuala juurdepääsuteede ja montaažiplatside ehitusprojekti koostamine.

Allikas: Utilitas

Transpordiameti ja Roadplan OÜ tellimusel Tallinna ringtee Valingu – Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelprojekti teedeehitusliku osa koostamine koos sinna juurde kuuluvate liiklussõlmede lahendamisega.

Allikas: Ingmar Aija

Valmis projektid

 • Sopi tuulepargi kompleksi ja Tootsi tuulepargi juurdepääsuteede ehitusprojekt
  Tellija: Verston OÜ
 • Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelprojektide koostamine
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Saarde tuulepargi juurdepääsuteede, alajaama ja elektrikaabli ehitusprojekt
  Tellija: Connecto Eesti AS
 • Riigitee 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt
  Tellija: Maasaadused OÜ
 • Kadaka pst viadukti rekonstrueerimine
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Riigitee 11260 Jõelähtme – Kemba km 6,26 – 6,35 ja 23,8 – 24,2 liiklusohtliku koha ümberehitus
  Tellija: Transpordiamet
 • Riigimaantee 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 141,94 – 142,89 lõigu teekatte taastusremont
  Tellija: KMG OÜ
 • Valgejõe pst ehitusprojekt
  Tellija: Warren Teed OÜ
 • Supelranna tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt
  Tellija: Energia ja Ehitus OÜ
 • Pärnu Lennujaama rekonstrueerimine
  Tellija: Esplan OÜ
 • Riigimaantee 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa km 6,896 – 11,588 taastusremondiprojekt
  Tellija: N&V OÜ
 • Riigitee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 37,055 – 38,0 Kuivajõe liiklussõlmes bussipeatuste ja parklate ehitusprojekt
  Tellija: Verston Ehitus OÜ
 • Vankri tee taristu teedeehituslik osa
  Tellija: Keskkond & Partnerid OÜ
 • Põhimaantee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 23,301 – 31,662 (Väike-Pungerja – Tärivere), 35,603 – 38,00 (Alliku – Sälliku) ja km 38,00 – 38,85 lõigu teekatte taastusremont
  Tellija: N&V OÜ
 • Mustvee – Kasepää jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekt
  Tellija: Verston Ehitus OÜ
 • Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmise põhiprojekt
  Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
 • Vee tänava (lõik Kunderi tn – Allika tn ja Viru tn – Vabaduse tn) ja Allika tänava rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Tallinna peatänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine
  Tellija: T-Model OÜ
 • Riigitee 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 63,414 – 64,756 ristmike põhiprojekt
  Tellija: Maanteeamet
 • Paldiski linna Rae tänava (Rae põik – Lõuna tänav) rekonstrueerimise tööprojekt
  Tellija: Warren Teed OÜ
 • Tugimaantee 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva km 25,93 – 30,0 teekatte taastusremont
  Tellija: Verston Ehitus OÜ
 • Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Raassilla moto- ja vabaajakeskuse eelprojekt
  Tellija: Tarvastu Motoklubi MTÜ
 • Tugimaantee 88 Rakvere – Rannapungerja km 33,07 – 36,3 rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Maanteeamet
 • Võidu tänava (lõik Tuleviku tänav – Karja tänav) rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Parkali tänava (Lai tn – Jakobsoni tn) rekonstrueerimine jalakäijate alaks
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Audru kardiraja teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: A2 Racing MTÜ
 • Tallinna peatänava võidutöö “Kevad linnas” teedeehituslik ja liikluskorralduse osa
  Koostöös Kavakava OÜ ja Linnalahendused OÜ-ga
 • Riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala km 4,7-5,5 teevalgustuse ja teeületuskohtade ehituse põhiprojekt
  Tellija: Maanteeamet
 • Viru tänava (lõik Vabaduse tänav – Karja tänav) rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Mäeltküla tehnopargi teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: Skepast&Puhkim AS
 • Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi – Tartu – Valga km 13,2-18,0 taastusremondi tööjoonised
  Tellija: N&V OÜ
 • Tamsalu autobussi ootepaviljoni ja raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega – teedeehitusliku osa tööprojekt
 • T2 Võõbu katselõigu projekteerimine ja ehitus (km 67,067-67,256) – Teede osa tehniline projekt
  Tellija: Lemminkäinen Eesti AS
 • Tugimaantee nr 90 Põlva-Karisilla km 11,295-34,219 asuva Soohara-Karisilla lõigu rekonstrueerimise tehniline projekt
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Tallinna ringtee Väo-Lagedi teelõigu km 0,6-6,0 tehnilised projektid – Väo lõik km 0,6 kuni 3,0
  Tellija: Selektor Projekt OÜ
 • Kõrvalmaantee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 26,6-36,8 Keila-Joa – Kloogaranna lõigu tehnilise projekti korrektuurprojekt
  Tellija: Sweco Projekt AS
 • Valkla hooldekodu territooriumi siseteede teeprojekt
  Tellija: AS Hoolekandeteenused
 • Soo tn 3b parkla teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: Kiviõli Linnavalitsus