2015.a alguses liitus EXTechi meeskonnaga Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud teede projekteerija ning seoses sellega lisandus ettevõtte tegevusvaldkonda teede projekteerimine, mille kinnituseks on Maanteeameti väljastatud teehoiutööde tegevusluba.

Teede projekteerimisega seoses tegeleme:

  • maanteede projekteerimisega
  • linnatänavate projekteerimisega
  • kergliiklusteede ning jalg- ja jalgrattateede projekteerimisega
  • parklate projekteerimisega
  • liiklusskeemide projekteerimisega

Koostöös arhitektidega lahendame:

  • hoonete ümbruse vertikaalplaneeringu
  • katendikonstruktsioonid
  • katete taastamisega seonduva

Täpsem ülevaade meie pakutavatest teede projekteerimisega seonduvatest teenustest on kajastatud alamenüüs Teenused või vajutades siia.

Meie meeskonnas olev teedeinsener lõpetas TTÜ 2011. aastal ja erialane töökogemus on aastast 2008. Inseneril on olemas Maanteeameti väljastatud teehoiutööde tegevusluba ja Eesti Transpordi ja Teede Ühingu väljastatud kutsetunnistus (EKR tase 7) projekteerimise ja projektide juhtimise osas. Oma tegevuses oleme paindlikud, pidades eelkõige silmas kliendi soove ja arvestades lõpptulemust. Iga projekt on erinev, mistõttu kõige parema hinnangu saamiseks Teile vajaliku projekti koostamiseks võtke palun meiega ühendust ning leiame koostöös parima võimaliku lahendi.