Meie meeskonnas on mitu Eesti Taristuehituse Liidu väljastatud kutsetunnistusega teedeinseneri (EKR tase 7 ja tase 8) ning erialane töökogemus on aastast 2008. Oma tegevuses oleme paindlikud, pidades eelkõige silmas kliendi soove ja arvestades lõpptulemust. Iga projekt on erinev, mistõttu kõige parema hinnangu saamiseks Teile vajaliku projekti koostamiseks võtke palun meiega ühendust ning leiame koostöös parima võimaliku lahendi.

Teede projekteerimisega seoses tegeleme:

 • Maanteede projekteerimisega
 • Linnatänavate projekteerimisega
 • Kergliiklusteede (jalg- ja jalgrattateede, kõnniteede) projekteerimisega
 • Parklate projekteerimisega
 • Liiklusskeemide projekteerimisega

Koostöös arhitektidega lahendame:

 • Hoonete ümbruse vertikaalplaneeringu

 • Katendikonstruktsioonid
 • Katete taastamisega seonduva

Koostöös arhitektidega lahendame:

 • Hoonete ümbruse vertikaalplaneeringu

 • Katendikonstruktsioonid
 • Katete taastamisega seonduva