EXTech Design OÜ on 2010 aastal loodud automaatikatöödele orienteeritud ettevõte.

Peamine suund on ventilatsiooni-, kütte-, jahutuse- ning teiste keskkonna-automaatika süsteemide projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

EXTech Design OÜ on ka ülemaailmse ettevõtte Johnson Controls hooneautomaatika haru litsenseeritud esindaja Eestis. See tähendab, et meile on omistatud luba müüa, paigaldada ning programmeerida Johnson Controls-i seadmeid.

Viie tegevusaasta jooksul oleme ehitanud nii ühiskondlike kui ka tööstuslike hoonete automaatikat. Mõnedest huvitavatamatest objektidest võiks välja tuua Nõlvaku Lasteaia Laagris milles on Johnson Controlsi automaatikaga lahendatud valgustuse reguleerimine, ventilatsiooni, maakütte, pelletkütte ning päikesekütte kombineeritud juhtimine. Lisaks veel ruumide CO2, niiskuse ning temperatuuride monitoorimine ja reguleerimine.

Teise märkimisväärse objektina võiks nimetada Eesti Avarii-Reserv Elektrijaama tehno- ning olmeruumide keskkonnaparameetrite täiemahulise reguleerimise.