Kirjeldus:

Valdeku 13 sauna- ja spordihoone laiendustööd. Seoses hoone laienemisega lisati ventilatsioonisüsteemi ning olemas olevale ventilatsioonisüsteemile DX jahutus (õhk-õhk soojuspumbal põhinev jahutussüsteem).

 

Seadmed
  • Johson Controls Metasys FEC kontrollerid (Field Equipment Controller, MS-FEC2611-0)
  • ADFWeb ModBus - Bacnet konverter
Tööd
Komplektse seadme liitmine olemas olevasse süsteemi. Väljatõmbe ventilaatori juhtimine. Olemas olevale agregaadile lisatud jahutuse juhtimine.

Projekti detailid:

  • Tellija
    Parmeron AS
  • Süsteemid
    ventilatsioon, jahutus
Tehtud tööd