Koostame teeprojekte ja erinevaid teede projekteerimisega seotud osasid väga erinevatele tellijatele. Meie klientideks on nii Maanteeamet, kohalikud omavalitsused kui ka erinevad tee-ehitusettevõtted. Samuti teeme koostööd teiste teede projekteerimisettevõtete ning arhitektuuribüroodega.

2017

 • Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Raassilla moto- ja vabaajakeskuse eelprojekt
  Tellija: Tarvastu Motoklubi MTÜ
 • VKG territooriumi tee rekonstrueerimisprojekt (Pääsla – Petroter)
  Tellija: Viru Keemia Grupp AS
 • Võidu tn 12C parkla ja mänguväljaku rajamise põhiprojekt
  Tellija: Kiviõli Linnavalitsus
 • Tugimaantee 88 Rakvere – Rannapungerja km 33,07 – 36,3 rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Maanteeamet
 • Võidu tänava (lõik Tuleviku tänav – Karja tänav) rekonstrueerimise põhiprojekt
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Sõrandu Farm OÜ noorlauda kompleksi vertikaalplaneering
  Tellija: Mapri Ehitus OÜ
 • Parkali tänava (Lai tn – Jakobsoni tn) rekonstrueerimine jalakäijate alaks
  Tellija: Rakvere Linnavalitsus
 • Telve tee, riigimaantee nr 24163 Mustla – Mõnnaste ja Undi-Kontori kinnistu juurdepääsutee teetööde kirjeldus
  Tellija: Undi Teenused OÜ
 • Audru kardiraja teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: A2 Racing MTÜ

 

2016

 • Tallinna peatänava võidutöö “Kevad linnas” teedeehituslik ja liikluskorralduse osa
  Koostöös Kavakava OÜ ja Linnalahendused OÜ-ga
 • Riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala km 4,7-5,5 teevalgustuse ja teeületuskohtade ehituse põhiprojekt
  Tellija: Maanteeamet
 • Mäeltküla tehnopargi teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: Skepast&Puhkim AS
 • Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi – Tartu – Valga km 13,2-18,0 taastusremondi tööjoonised
  Tellija: N&V OÜ
 • Kõrvalmaantee Kohtla-Järve – Mäetaguse km 2,2-3,5 taastusremondi tööjoonised
  Tellija: N&V OÜ
 • Kallaste kaupluse laiendusprojekti teedeehituslik osa
  Tellija: Keila Tarbijate Ühistu
 • Kõlviku tee hooviprojekt
  Tellija: KÜ Kõlviku tee 13
 • Tapa jalg- ja jalgrattatee ehituse III etapi muudatusprojekt
  Tellija: RTS Infraehitus OÜ
 • Erika tn kergliiklustee ehitusprojekt
  Tellija: Bauschmidt OÜ
 • Kadakamarja tn 23 ridaelamu vertikaalplaneering
  Tellija: OÜ Saue Kodu
 • Pääsukese tänava (Ülesõidu tn – Kabala tn vahelise lõigu) rekonstrueerimise tehniline projekt
  Tellija: Lasila Betoon AS
 • Merkel Baltic OÜ äri- ja teenindushoone vertikaalplaneering ja teedeehituslik osa
  Tellija: SK-STUDIO OÜ
 • Pärnu mnt 139d tehnovõrkude rekonstrueerimise katete taastamise osa
  Tellija: EnergiaProjekt OÜ
 • Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti teedeehituslik osa
  Tellija: OÜ Esplan
 • Tamsalu autobussi ootepaviljoni ja raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega – teedeehitusliku osa tööprojekt
  Tellija: OÜ ASE

 

2015

 • T2 Võõbu katselõigu projekteerimine ja ehitus (km 67,067-67,256) – Teede osa tehniline projekt
  Tellija: Lemminkäinen Eesti AS
 • Tugimaantee nr 90 Põlva-Karisilla km 11,295-34,219 asuva Soohara-Karisilla lõigu rekonstrueerimise tehniline projekt
  Tellija: Roadplan OÜ
 • Tallinna ringtee Väo-Lagedi teelõigu km 0,6-6,0 tehnilised projektid – Väo lõik km 0,6 kuni 3,0
  Tellija: Selektor Projekt OÜ
 • Jüri reoveepuhasti juurdepääsutee rekonstrueerimisprojekt
  Tellija: Viaston Infra OÜ
 • Palamuse lasteaia ja juurdepääsutee teedeehituslik projekt
  Tellija: HML Project Management OÜ
 • Kõrvalmaantee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 26,6-36,8 Keila-Joa – Kloogaranna lõigu tehnilise projekti korrektuurprojekt
  Tellija: Sweco Projekt AS
 • VKG territooriumi liikluskorraldus
  Tellija: Viru Keemia Grupp AS
 • Riigimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla km 0,0-18,4 Ääsmäe – Riisipere lõigu rekonstrueerimise tehniline projekt
  Tellija: SKA Inseneribüroo OÜ
 • Jäätma tee 12 juurdepääsutee projekt
  Tellija: HML Project Management OÜ
 • Paju tn 2 kinnistu juurdepääsutee – I etapp
  Tellija: Mistra-Autex AS
 • Valkla hooldekodu territooriumi siseteede teeprojekt
  Tellija: AS Hoolekandeteenused
 • Rannamõisa tee 14k juurdepääsutee
  Tellija: Leonhard Weiss Energy AS
 • Soo tn 3b parkla teedeehitusliku osa eelprojekt
  Tellija: Kiviõli Linnavalitsus