Lisaks tavapärasele maanteede ja linnatänavate vertikaalplaneeringule koostame vertikaalplaneeringuid ka platsidele ja büroo- ning eluhoonete ümbrustele. Vertikaalplaneerimise oleme lahendanud nii olemasolevate ja rekonstrueeritavate hoonete kui ka paljude uute hoonete ümbruses. Vastavalt Teie soovile on võimalik tellida ka ainult platsi või parkla vertikaalplaneerimise joonis.