Tegeleme erineva keerukusastmega teeprojektide juhtimisega ning lahenduste kooskõlastamisega kõikide tehnovõrkude valdajatega ning teiste erinevate ametkondadega. Lisaks oleme abiks ehitusloa taotlemisel. Koostöös teiste erialade spetsialistidega on meilt võimalik tellida teeprojekti terviklahendus – alates uuringutest kuni ehitusloani.