Lähtuvalt tehnovõrkude rajamise tüübist osutub aeg-ajalt vajalikuks katete taastamisprojekti koostamine. Koostame katete taastamisprojekte nii linnatänavatel kui maanteedel.